תקנון

תקנון האתר

מבוא

 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידך באתר “סקזי מחשבים וסלולר בע”מ”, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין חנות האתר, לכל דבר ועניין.
 1. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון רב, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 1. רשאים להשתתף ברכישות בני 18 ומעלה, בעלי דואר אלקטרוני באינטרנט כמו כן המתגוררים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי בתוקף והמונפק ע”י הבנקים בישראל.
 1. גלישה באתר, רכישה מוצר ו/או שירות, המוצעים באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 1. האתר משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי גולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות רכישה במכירה רגילה ו/או מכירה קבוצתית.
 1. תנאים מוקדמים לתוקף קנייה באתר הוא אישור של חברת כרטיס האשראי לעסקה ולגביה. אין החזר/זיכוי כספי בכלל ובפרט ללקוח שרכש מוצר ומצא כי אינו מתאים לו מכל סיבה שהיא.
 1. במידה והמוצר אותו רכש הינו בר החזרה ומקובל על חברת סקזי מחשבים וסלולר בע”מ (המוכרת) לזכותו בערך שיסוכם אזי יוכל לקבל פריט אחר בהפרש מחיר השווה למחיר הנקוב באתר או שווה ערך מבלי לגרוע מן האמור שיקול הדעת להחזרת המוצר המותנית באישור החברה.
 1. תקופת אפשרות השינוי או שדרוג ההזמנה הינה בתוך 14 ימים מיום ההזמנה בלבד.

מכירות

 1. האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות הווירטואלית, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים וממיטב היצרנים, בארץ ובעולם.
 1. לכל מוצר או שירות המוצע באתר ניתן על ידי הקשה ב”פרטים נוספים” את הפרטים המלאים של המוצר המופיע בדף המכירה.

שיטת המכירה הרגילה

 1. במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות לא מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:
 • א. החנות הווירטואלית מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה בכפוף למלאי הקיים בחברת סקזי מחשבים וסלולר בע”מ.
 • ב. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני במשרדי סקזי מחשבים וסלולר בע”מ, כפי שמפורסם באתר.
 1. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החברה בעת השלמת הליך המכירה. כל המחירים במכירה רגילה הינם כוללים מע”מ עפ”י דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

קבוצתית

 1. המוצרים המוצעים בקניה קבוצתית הינם מוצרים בקניה מרוכזת ובמחיר מוזל ממכירה רגילה והינו קבוע וסופי. כמות הפריטים המוצעים תקבע בהתאם ובכל מקרה לא יותר מהכמות המוצעת, כל הצעה זוכה מטופלת באופן מיידי. כל המחירים במכירה קבוצתית הינם כוללים מע”מ עפ”י דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

אופן ההשתתפות במכירות

 1. לאחר השלמת הרכישות לסל הקניות יש לבצע תשלום ההרשמה הינה מחייבת כל משתתף לרשום שם ומשפחה וכן פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו’.
 1. רישום כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל”קונה”.
 1. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 1. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק הנהלת האתר את פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי ועם קבלת האישור ע”י חברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח על פרטי העסקה וכן על אישורה.
 1. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ו/או ע”י אמצעי אחר בכפוף לאישור העסקה.
 1. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 1. הגשת פרטים כוזבים ו/או שאינם נכונים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 1. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל הקונה הודעה מתאימה ולפיה יידרש הקונה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.
 1. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי.
 1. לא פעל הקונה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי, הנהלת האתר יראו את העסקה כמבוטלת. (עפ”י שיקול הנהלת האתר).
 1. הנהלת האתר (להלן: “הספקים”) יציגו בחנות הווירטואלית פרטים בדבר המוצר ו/או השירות, מחירו, אחריות, זמן אספקה וכדומה.
 1. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל הנהלת האתר בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שמופיעים באתר.

ביטול רכישה/הצעה.

 1. בשל שיטת המכירה הנהוגה באתר לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה ולפני מועד סגירתה.
 1. במקרה של ביטול עסקה יחויב הקונה בשיעור של 5% אך לא מעלה מ- 500 ₪, בהתאם להוראות החוק.
 1. במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח דמי המשלוח לא יזוכו ולא יוחזרו בביטול העסקה בכל מקרה. במידה ונאסף הפריט/ים ע”י הנהלת האתר יחויב הקונה בדמי משלוח חזרה בהתאם לחברת השליחויות.
 1. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הפריט/ים שרכש, וזאת במידה והפריט/ים נשוא העסקה הוכן למשלוח זה מכבר.
 1. אם סופק הפריט/ים לקונה/זוכה, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח.
 1. מוסכם כי הקונה יחזיר את הפריט/ים שרכש באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 1. מוסכם בין הצדדים שלא יהיה ניתן להחזיר פריטים/מוצרים אשר פורקו והורכבו, ו/או נפתחו מאריזתם המקורית, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש ובכתב.
 1. הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים: (א) נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. (ב) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין. (ג) במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה ו/או הליך תקין. (ד) במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר. (ה) במקרים כאלו תימסר הודעה על ביטול המכירה לקונים טלפונית ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה. (ו) אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים הנהלת האתר ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. (ז) הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני. (ח) הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק כל שהוא, ישיר, עקיף ו/או מיוחד שיגרם לקונה ו/או לצד שלישי, בגין רכישת המוצר מכל סיבה שהיא לרבות נזקים כספיים.

אספקת המוצרים

 1. הנהלת האתר לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה ע”י הקונה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 1. הנהלת האתר תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום המלא בפועל.
 1. הנהלת האתר לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: (א) כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע. (ב) שביתה אצל ספקים ו/או שירותים ו/או חומרי גלם הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. (ג) כל סיבה שהיא שאינה בשליטת החברה.
 1. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, הנהלת האתר יהיו רשאים לספק את המוצרים לקונים במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
 1. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוין בדף המכירה הינם כוללים אך ורק ימי עסקים קרי, מיום א’ בשבוע ועד יום ה’ בשבוע  לא כולל ימי שישי שבת, ערבי חג וחג. וזאת בין השעות 10:00 בבוקר ועד 16:00 אחר הצהרים.

דמי משלוח.

 1. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח ויכללו בתוך הסיכום בחשבונית במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין הפריט/ים.
 1. במכירה בתשלומים הנהלת האתר תגבה את דמי המשלוח בנוסף לתשלום הראשון.
 1. הקונה יהיה רשאי להגיע למשרדי הנהלת האתר לאסוף את הפריט/ים שרכש וזאת בתיאום מראש וזאת עם הצגת תעודת זהות והצגת כרטיס האשראי שאתו רכש את הפריט/ים ו/או השרות.
 1. מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הקונה לא יגבו מהקונה דמי משלוח.

שירות לקוחות.

 1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מפרט הטכני של המוצר/ים, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציגי שירות הלקוחות ו/או למחלקה הטכנית מטעם הנהלת האתר.
 1. הנהלת האתר ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות באתר.

 1. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות גבוהים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר אשר מתבצעת בצורה מוצפנת ומאובטחת.
 1. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 1. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

כללי

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון ו/או ההשתתפות ברכישה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
 1. התמונות המוצגות באתר הינם להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את הנהלת האתר במכירה.
 1. המוצרים המופיעית באתר אינם מעשה יצור של הנהלת האתר, טיבם ואיכותם נמסרו ע”י היצרנים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של היצרנים.
 1. הנהלת האתר אחראית אך ורק לתכנים ולקישורים המופיעים באתר בלבד. כל קישור לתכנים המפורסמים ע”י אתרים אחרים אין הנהלת האתר אחראית כלל. כמו כן יתכן כי הקישור (LINK) המובילה לאתר אחר תוביל את הגולש לאתר שאינו פעיל.
 1. הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות רכישה במסגרת הליך המכירה הקבוצתית, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לגבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.
 1. הנהלת האתר לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
 1. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
 1. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
 1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם הנהלת האתר.
 1. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 1. נפלה טעות בתיאור המוצר בתוכן או במחיר, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את הספקים.
 1. הנהלת האתר ו/או סקזי מחשבים בע”מ, לא יעמדו בהתחייבות המכירה כפי שפורסמה באתר אם נמצא לנכון כי המחיר הוקלד בטעות בין אם במחיר הגבוהה ו/או נמוך ו/או תוכנו/מפרטו וכל מלל אחר כפי שהוחלט להקימו באתר  מלכתחילה ט.ל.ח. (טעות לעולם חוזרת) ולפי שיקול דעתם של הנהלת האתר וחברת סקזי מחשבים וסלולר בע”מ במעמד צד אחד בלבד.
 1. הלקוח לא יחויב בערכו הכספי במקרה העסקה ולא תהיה ללקוח כל עילה לתבוע את המחיר או את מפרטו  כפי שהוצג באתר על מנת  לקבל את המוצר  וכל מדיניות פיצוי כספי לא תחול בעסקה.
 1. אכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בפתח-תקווה בלבד.

אבטחה ואמינות.

 1. הנהלת האתר וחברת סקזי מחשבים וסלולר בע”מ, מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלת אתר מכירות באינטרנט, ועל כן מקפידים לנהל את האתר בזהירות מרובה, במיומנות, ובאופן מבוקר ומאובטח. לכן קיים תיעוד מלא ומפורט על כל כניסה של גולש לאתר וכן על כל ביצוע קניה המתבצעת באתר לרבות הצעות מחיר וההצעות הזוכות.
 1. קניה נעימה ומוצלחת